บริการ Cloud PBX ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ให้วุ่นวาย กับบริการ Cloud PBX โทรศัพท์สำนักงานผ่านอินเตอร์เน็ต (VoIP) แทนการใช้ตู้สาขาโทรศัพท์แบบเดิม ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องมีตู้ PABX

Cloud PBX

สะดวกไม่ต้องติดตั้ง PABX ใช้งานได้ทุกพื้นที่ ที่มี Internet
ติดตั้งใช้งานสายนอกแบบ IP ด้วย CAT SIP Connect หรือ SIP TRUNK
ติดตั้งใช้งานสายภายนอกแบบเก่า (เชื่อมต่อผ่าน Internet/FXO Gateway ซื้ออุปกรณ์เพิ่ม)

ราคา /เดือน Call

Cloud PBX 2 สายนอก 2 สายใน

 • 2 IP-Trunk
 • 2 Extension
รองรับอุปกรณ์
 • IP-Phone
 • Softphone
 • Mobile VoIP Phone
ฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • โอนสาย  (Call Transfer)
 • ประชุม 3 สาย (Conference Call)
 • ฝากข้อความเสียง (Voice Mail Box)

Cloud PBX 5 สายนอก 25 สายใน

 • 5 IP-Trunk
 • 25 Extension
รองรับอุปกรณ์
 • IP-Phone
 • Softphone
 • Mobile VoIP Phone
ฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • กำหนดเลขภายใน (Extension Setting)
 • กำหนดสิทธิ์การโทรออก (Class of Service)
 • กำหนดกลุ่มรับสายแทน (Call Pickup Group)
 • โอนสาย  (Call Transfer)
 • ประชุม 3 สาย (Conference Call)
 • ตั้งโอนสาย (Call  Forwarding)
 • ฝากข้อความเสียง (Voice Mail Box)

Cloud PBX 15 สายนอก 60 สายใน

 • 15 IP-Trunk
 • 60 Extension
รองรับอุปกรณ์
 • IP-Phone
 • Softphone
 • Mobile VoIP Phone
ฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • กำหนดเลขภายใน (Extension Setting)
 • กำหนดสิทธิ์การโทรออก (Class of Service)
 • กำหนดกลุ่มรับสายแทน (Call Pickup Group)
 • โอนสาย  (Call Transfer)
 • ประชุม 3 สาย (Conference Call)
 • ตั้งโอนสาย (Call  Forwarding)
 • ฝากข้อความเสียง (Voice Mail Box)

Cloud PBX 20 สายนอก 75 สายใน

 • 20 IP-Trunk
 • 75 Extension
รองรับอุปกรณ์
 • IP-Phone
 • Softphone
 • Mobile VoIP Phone
ฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • กำหนดเลขภายใน (Extension Setting)
 • กำหนดสิทธิ์การโทรออก (Class of Service)
 • กำหนดกลุ่มรับสายแทน (Call Pickup Group)
 • โอนสาย  (Call Transfer)
 • ประชุม 3 สาย (Conference Call)
 • ตั้งโอนสาย (Call  Forwarding)
 • ฝากข้อความเสียง (Voice Mail Box)

Cloud PBX 30 สายนอก 100 สายใน

 • 30 IP-Trunk
 • 100 Extension
รองรับอุปกรณ์
 • IP-Phone
 • Softphone
 • Mobile VoIP Phone
ฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • กำหนดเลขภายใน (Extension Setting)
 • กำหนดสิทธิ์การโทรออก (Class of Service)
 • กำหนดกลุ่มรับสายแทน (Call Pickup Group)
 • โอนสาย  (Call Transfer)
 • ประชุม 3 สาย (Conference Call)
 • ตั้งโอนสาย (Call  Forwarding)
 • ฝากข้อความเสียง (Voice Mail Box)

Cloud PBX 100 สายนอก 400 สายใน

 • 100 IP-Trunk
 • 400 Extension
รองรับอุปกรณ์
 • IP-Phone
 • Softphone
 • Mobile VoIP Phone
ฟังก์ชั่นการใช้งาน
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • กำหนดเลขภายใน (Extension Setting)
 • กำหนดสิทธิ์การโทรออก (Class of Service)
 • กำหนดกลุ่มรับสายแทน (Call Pickup Group)
 • โอนสาย  (Call Transfer)
 • ประชุม 3 สาย (Conference Call)
 • ตั้งโอนสาย (Call  Forwarding)
 • ฝากข้อความเสียง (Voice Mail Box)
Cloud-PBX

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE QR

Image

บริการลูกค้า

Customer Support

Call.

02-519-1718
084-920-5065

LINE ID

0849205065
Image