PANASONIC
KX-TDE100BX
KX-TDE200BX
Part
KX-TDA100
KX-TDA200

ราคายังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่
KX-TDE100BX
KX-TDE100BX
KX-TDE100 IP-PBX Main Unit
33,750 บาท
KX-TDE200BX
KX-TDE200BX
KX-TDE200 IP-PBX Main Unit
47,500 บาท
KX-TDA0108XJ
KX-TDA0108XJ
 • เพาว์เวอร์ซัพพลายไซต์ S
6,625 บาท
KX-TDA0104XJ
KX-TDA0104XJ
 • เพาว์เวอร์ซัพพลายไซต์ M
16,000 บาท
KX-TDA0103XJ
KX-TDA0103XJ
 • เพาว์เวอร์ซัพพลายไซต์ L
30,000 บาท
KX-TDE0105X
KX-TDE0105X
 • การ์ด Memory Expension ติดตั้งบน IPCMPR (CPU)
46,250 บาท
KX-TDA0180X
KX-TDA0180X
 • การ์ดสายนอกอานาล็อก 8 พอร์ต
8,250 บาท
KX-TDA0181X
KX-TDA0181X
 • การ์ดสายนอกอานาล็อก 16 พอร์ต
15,625 บาท
KX-TDA0170X
KX-TDA0170X
 • การ์ดสายในดิจิตอลไฮบริด 8 พอร์ต
10,500 บาท
KX-TDA0171X
KX-TDA0171X
 • การ์ดสายในดิจิตอล 8 พอร์ต
6,375 บาท
KX-TDA0172X
KX-TDA0172X
 • การ์ดสายในดิจิตอล 16 พอร์ต
9,440 บาท
KX-TDA0173X
KX-TDA0173X
 • การ์ดสายในซิงเกิลไลน์ 8 พอร์ต
8,050 บาท
KX-TDA0174X
KX-TDA0174X
 • การ์ดสายในซิงเกิลไลน์ 16 พอร์ต
10,750 บาท
KX-TDA1178X
KX-TDA1178X
 • การ์ดสายในซิงเกิลไลน์ 24 พอร์ต With Caller ID และใช้ร่วมกับ TDE0105 Memory
13,625 บาท
KX-TDA0177X
KX-TDA0177X
 • การ์ดสายในซิงเกิลไลน์พร้อมโชว์เบอร์ 16 พอร์ต
16,500 บาท
KX-TDA0290CJ
KX-TDA0290CJ
 • การ์ดสายนอกดิจิตอล PRI30/E1
36,375 บาท
KX-TDA0193X
KX-TDA0193X
 • การ์ดโชว์เบอร์สายนอก 8 พอร์ต ติดตั้งบนการ์ดสายนอก LCOT8/16
8,940 บาท
KX-TDA0410X
KX-TDA0410X
 • CTI Link Card
14,690 บาท
KX-TDA0484X
KX-TDA0484X
 • การ์ด VoIP Gateway 4 พอร์ต
56,250 บาท
KX-TDA0490X
KX-TDA0490X
 • การ์ด VoIP Gateway 16 พอร์ต
86,250 บาท
KX-TDA0190X
KX-TDA0190X
 • การ์ดออปชั่น OPB 3 พอร์ต
5,750 บาท
KX-TDA0191X
KX-TDA0191X
 • การ์ดตอบรับอัตโนมัติ 4 พอร์ต ติดตั้งบน OPB3
13,000 บาท
KX-TDA0196X
KX-TDA0196X
 • การ์ดรีโมท ติดตั้งบน CPU
6,300 บาท
KX-TDE0110X
KX-TDE0110X
 • การ์ด VoIP DSP 16 Ch.
10,625 บาท
KX-TDE0111X
KX-TDE0111X
 • การ์ด VoIP DSP 64 Ch.
46,250 บาท