Grandstream  IP Phone

Grandstream IP Phone (2)

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

Grandstream GRP2602W

เขียนโดย

 

Grandstream GRP2602W

  • Supports 4 SIP accounts
  • Dual-switched 10/100 mbps ports
  • Dual-Band WiFi support
  • PoE Support
วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

Grandstream GRP2602P

เขียนโดย

 

Grandstream GRP2602P

  • Supports 4 SIP accounts
  • Dual-switched 10/100 mbps ports
  • PoE Support